fizika.rs / физика.срб

Сајт fizika.rs је основан с циљем да промовише и популарише физику, да буди радозналост и љубав према науци. Посебну пажњу желимо да посветимо ученицима који уче физику и њиховим наставницима.

Уколико имате предлоге и идеје за сарадњу јавите ми се на miodrag(et)fizika.rs.